Bizimlə Əlaqə Saxlayın
Online Derslikler Yukle Oxu -Azwap.Az0. sinif
Ətraf mühit və iqlim Gübrələr və ondan istifadə Heyvanların anatomiyası və fiziologiyası Heyvandarlıq Heyvanların yemlənməsi Taxılçılıq Yağlı bitkilərin əkini Qarğıdalı əkini Cərgəarası bitkilərin əkini Pambıqçılıq Qoyunçuluq Yemçilik Çəmənçilik Çiyələk bitkisinin becərilməsi Kənd təsərrüfatı maşınlarına texniki xidmət Kənd təsərrüfatı maşınlarının təmiri Kənd təsərrüfatı maşınlarından istifadə Kənd təsərrüfatı maşınları ilə işlərin yerinə yetirilməsi Daxili yanma mühərriki Kənd təsərrüfatı maşın və avadanlıqları Traktorlar və digər mexniki nəqliyyat vasitələrinin idarə olunması Enerji əldə edilməsi texnologiyası Quşçuluq Südlük maldarlıq İnşaat Avtomobil Avtomatika Elektrotexnika Bağçılıqda istehsalın təşkili Bitkilər və onlardan istifadə Bitkilərin əkini və qulluq tədbirləri Ədviyyat, bitki çayları və dərman bitkiləri İstixana şəraitində meyvəli tərəvəz bitkilərinin becərilməsi Yarpaqlı və kökümeyvəli tərəvəzlər (tarla şəraitində) Çəyirdəkli meyvə bitkiləri Giləmeyvə bitkiləri Qərzəkli meyvə bitkiləri Tumlu meyvə bitkiləri Arı ailələrinin artırılması Arı ailələrinin vəziyyəti, ziyanverici və xəstəlikləri Arı məhsullarının əldə olunması və uyğun şəraitdə saxlanması Arı məhsullarının marketinqi Arıçılığın təşkili, arının biologiyası, fiziologiyası, qidalanması və xüsusi ehtiyacları Arıxana tikililəri, arıçılığın inventar və avadanlıqları Sağlamlıq, təhlükəsizlik və ətraf mühitin qorunması Modelin eskizinin hazırlanması Eskizin modelləşdirilməsi və konstruksiya edilməsi Bel geyimlərinin hazırlanması Çiyin geyimlərinin hazırlanması Biçmə və geyimin hazırlanma qaydaları Tamamlama və təqdimat işləri Dərzi işinin planlaşdırılması Aşpaz Kompüter Operatoru Qənnadçı-Şirniyyatçı Mehmanxana qeydiyyatçısı Mehmanxanada təsərrüfat işləri üzrə nəzarətçi Tədbir təşkilatçısı Konsyerj Turoperator Ekskursiya rəhbəri Bələdçilik